ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Πρόεδρος                        Κουσκούκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Δερματολογίας

Αντιπρόεδρος                 Καυκάς Ηλίας, Δερματολόγος MSc

Γενικός Γραμματέας       Τομπρής Σταύρος, Ιατρός - Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Ταμίας                              Κοντός Χαράλαμπος, Οδοντίατρος

Ειδικός Γραμματέας        Αναπλιώτου Ειρήνη, Δρ. Ιατρικής – Νομικός

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Πατούλης Γεώργιος, Ορθοπαιδικός - Πρόεδρος ΙΣΑ-ΚΕΔΕ

Κουσκούκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Δερματολογίας

Βλασταράκος Μιχαήλ, ΩΡΛ – Πρόεδρος ΠΙΣ

Κατσίκης Αθανάσιος, Οδοντίατρος – Πρόεδρος Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συλλόγου

Καυκάς Ηλίας, Δερματολόγος