Η Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας

 

 
 
Ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κουσκούκης, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα» στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας.