Διημερίδα Ιαματικής Ιατρικής 16-17 Απριλίου 2016

 

Μήνυμα Προέδρου Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής (Healing in Greece), με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην επιστημονική διημερίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, που θα λάβει χώρα στις 16 Απριλίου 14.00-15.30 και στις 17 Απριλίου 10.00-12.30 στον υπερσύγχρονο συνεδριακό χώρο του Metropolitan Expo.Η Ιαματική Ιατρική αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση της Κλασικής Ιατρικής ως συμπληρωματικό θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή των θεραπόντων Ιατρών, αντιπροσωπεύοντας τις καθιερωμένες ειδικότητες της Κλινικής Υδροθεραπείας και Ιατρικής Κλιματοθεραπείας στο εξωτερικό, και στην Ελλάδα έως και το 1952. Ο Τουρισμός Υγείας αναφέρεται στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες Ιατρικές μεθόδους και συμπληρωματικές εφαρμογές της Ιαματικής Ιατρικής, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση, τη χαλάρωση και την ευεξία. Η βασική ιδέα είναι η πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση του ατόμου σε εξαιρετικές βιοκλιματολογικές συνθήκες που έχει η Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών σημαντικών πηγών δυναμένων να εξελιχθούν σε Θερμαλιστικά Κέντρα Ιαματικής Ιατρικής και Health Resorts. Η επιστημονική διημερίδα αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Ιαματικής Ιατρικής από διακεκριμένους και εξειδικευμένους Ιατρούς στις συμπληρωματικές θεραπευτικές δράσεις των Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Οι θεραπείες αυτές αφορούν νοσήματα του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές, ωτορινολαρυγγολογικές και περιοδοντικές παθήσεις. Η Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής ως επίσημος διοργανωτής της επιστημονικής διημερίδας της Ιαματικής Ιατρικής, στοχεύει αφενός στην ενημέρωση των ειδικών και των μη ειδικών, Ιατρών, Οδοντιάτρων και όλων των Επαγγελματιών Υγείας για τις εξελίξεις της Ιαματικής Ιατρικής, και αφετέρου στον εποικοδομητικό και δημιουργικό διάλογο και την εξαγωγή συμπερασμάτων, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού προς όφελος πάντα των ασθενών.
Η συμμετοχή για όλους είναι ελεύθερη. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής