Στο 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο η Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής

Στο 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο με θέμα «Η οδοντιατρική αναπόσπαστος κρικος στην ιατρική αλυσίδα» που πραγματοποιήθηκε 19-21 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Καθηγητής Δερματολογίας κ. Κουσκούκης και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής όπου ανέλυσε ως ομιλητής την «Επικαιροποίηση και Διεθνοποίηση της Ιαματικής Ιατρικής: Επενδυτικές προτάσεις - προκλήσεις του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας».