ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Οι Θερµοµεταλλικές και Ιαµατικές Πηγές στην Ελλάδα

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι µια από τις πλουσιότερες χώρες σε φυσικές πηγές µεταλλικού νερού, θερµού ή ψυχρού, µε ποικίλη φυσικοχηµική σύσταση και πληθώρα ενδείξεων για εφαρµογή στη σύγχρονη φυσική υδροθεραπεία. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1938, που δηµοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Ιαµατικών Πηγών και Εκθέσεων, υπό τη διεύθυνση του Ν. Λέκκα, µετά από συστηµατική έρευνα, το νερό αναβλύζει από 750 διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία στο σύνολο σχεδόν του Ελλαδικού χώρου, και κυρίως στην περιφέρεια, σε περιοχές µε εξαίρετο φυσικό περιβάλλον και κλίµα. Σύµφωνα µε νεώτερα στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), οι καταγεγραµµένες πηγές θερµοµεταλλικών νερών στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 822, από τις οποίες οι 750 (91,5%) είναι αξιοποιήσιµες σε σχέση µε τις ιαµατικές ιδιότητές τους, για το ενεργειακό δυναµικό τους (γεωθερµία) ή την καταλληλότητά τους για πόση ύδατος και από αυτές µόνο 74 είναι ανακηρυγµένες ιαµατικές πηγές.

Γεωγραφική Κατανοµή

Η γεωγραφική τους κατανοµή συνδέεται στενά µε τη µορφολογία του εδάφους, την υδρογεωλογία και ειδικότερα µε την ύπαρξη τεκτονικών ρηγµάτων και ηφαιστείων. Πηγάζουν, ως επί το πλείστον, σε όλες τις περιοχές και τα νησιά της Ελλάδος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µέσα από πετρώµατα και βράχους από πολύ µεγάλο βάθος. Επίσης, έχουµε θαλασσινό νερό εξαιρετικής ποιότητας, που λόγω της περιεκτικότητάς του σε ιχνοστοιχεία, θερµαινόµενο σε ειδικές εγκαταστάσεις στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, αποκτά ιδιότητες θερµοµεταλλικού ιαµατικού νερού. Από το σύνολο των φυσικών θερµοµεταλλικών πηγών, οι περισσότερες χρησιµοποιούνται για ιαµατική λουτροθεραπεία. Οι περισσότερες ιαµατικές πηγές της Ελλάδος βρίσκονται κοντά στις παρυφές ορεινών ή λοφωδών περιοχών. Οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις ιαµατικές πηγές χαρακτηρίζονται από µεσογειακό κλίµα, µε ήπιους χειµώνες και δροσερά καλοκαίρια, µε µικρή διαφοροποίηση στις πηγές που βρίσκονται µακριά από τη θάλασσα, όπου το κλίµα πλησιάζει το ηπειρωτικό µε πιο ψυχρούς χειµώνες και πιο θερµά καλοκαίρια.

Εγκαταστάσεις Ιαµατικού Τουρισµού – Θερµαλισµού

Επιλέγοντας από τον παρακάτω χάρτη την Περιφέρεια που επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ιαματικές πηγές της σε επίπεδο Νομού.