ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Συλλογή Γραμματοσήμων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναδεικνύουν έξι γνωστές από την αρχαιότητα ιαματικές πηγές της χώρας μας που έχουν εξελιχθεί σε σύγχρονες λουτροπόλεις με αναπτυγμένο θεραπευτικό τουρισμό και τις αποτυπώνουν στην αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Ιαματικές Πηγές της Ελλάδας».