Βιομετεωρολογική θεραπεία – Αειφόρος Τουρισμός

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον επηρεάζει καθοριστικά τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, και οι μηχανισμοί προσαρμογής είναι γνωστοί και αποδεδειγμένοι από την αρχαιότητα. Ο άνθρωπος με τους μηχανισμούς προσαρμογής που διαθέτει για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, δηλαδή την ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση, μπορεί να επιβιώσει σ’ ένα εύρος τιμών περιβαλλοντικών παραμέτρων πέραν των οποίων η ποιότητα ζωής του ή ακόμα και η ίδια η ζωή του υπονομεύεται.

Το εύρος των παραμέτρων διαφοροποιείται έντονα ανάλογα με το γονιδιακό υπόβαθρο, την ηλικία του και το επίπεδο των φυσιολογικών λειτουργιών του, ιδιαίτερο μάλιστα ρόλο στις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου οργανισμού παίζουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα σε ορισμένες οριακές καταστάσεις να έχουν καθοριστική σημασία και στην επιβίωσή του, αλλά και ο ίδιος ο  άνθρωπος, μέσω των φυσιολογικών διεργασιών και δραστηριοτήτων του επηρεάζει με τη σειρά του το ατμοσφαιρικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.

Επιβάλλεται  καθιέρωση του αειφόρου – πράσινου τουρισμού στα πλαίσια του ποιοτικού και όχι του μαζικού τουρισμού όπως η Βαλένθια που επαληθεύει τις εκπομπές του CO2 του ως τουριστικό αποτύπωμα αναπτύσσοντας 2 εκατ. τ.μ. κήπων και 150 χλμ ποδηλατόδρομους με 40 διαδρομές ειδικά για αθλητές.         

Η καλύτερη αξιοποίηση ενός κλίματος απαιτεί συνεργασία ειδικού κλιματολόγου και ιατρού, με σκοπό τον προσδιορισμό των θεραπευτικών ιδιοτήτων του, έτσι ώστε ένας τόπος να χαρακτηριστεί ως ειδικός για αεροθεραπεία ή για θαλασσοθεραπεία, θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην βιοκλιματοθεραπεία και ασκούνται κυρίως στα θερμαλιστικά κέντρα.

Η βιοκλιματολογία είναι η θέση μιας περιοχής πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η βαρομετρική πίεση, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, η θερμοκρασία, η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου, η υγρασία, το ύψος της βροχής, η νέφωση κ.ά με τη μέση κατάσταση των καιρικών διακυμάνσεων να αποτελεί το κλίμα.Ο υπολογισμός ενός τέτοιου βιοκλιματικού δείκτη προκειμένου να δοθεί από τον ιατρό ένας οδηγός συμπεριφοράς στους επισκέπτες του θερμαλιστικού κέντρου, απαιτεί την γνώση της θερμομετρικής και υγρομετρικής κατάστασης όλο το 24ωρο ειδικού κλιματολόγου.

Στη βιομετεωρολογική θεραπεία  χρησιμοποιούνται οι ιαματικοί φυσικοί πόροι για την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την πρόληψη της υγείας, καθώς και την ευεξία του ατόμου που στοχεύουν στην τροποποίηση της έκθεσης των ασθενών σε φυσικούς και χημικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας και στην αποφυγή επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η βιομετεωρολογία αφορά και τον κλάδο της παθολογίας ως βιοκλιματικά  που ασχολείται με τις παθογενετικές επιδράσεις του βιοκλίματος στον ανθρώπινο οργανισμό και περιλαμβάνει τη μεταφορά του ασθενούς σε ένα κλίμα καταλληλότερο για την υγεία του ή για τη διαχείρισή της, δρώντας ως ενσωματωμένη κοινωνική δράση ως κυρίαρχο παράγοντα για ανθρώπινη υγεία και ευεξία, σε ένα αντίξοων περιβάλλον κλιματικής αλλαγής, επιδιώκουσα την αποκατάσταση νέας βιοκλιματικής ισορροπίας.

Ένας βιοκλιματολογικός παράγοντας μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία κάποιου ατόμου, όπως για παράδειγμα το ορεινό κλίμα στη θεραπεία της φυματίωσης, αλλά μπορεί να έχει και αρνητική επίδραση όπως στις βιομηχανικές πόλεις με χαμηλό υψόμετρο, στις οποίες κάτω από κάποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες επικρατεί σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση. Υπάρχουν μάλιστα διάφοροι τύποι βιομετεωρολογικής θεραπείας, όπως αεροθεραπεία, ηλιοθεραπεία, σπηλαιοθεραπεία και γείωση.

Η πανδημία του COVID19 επέφερε σημαντικές μειώσεις στα τουριστικά έσοδα της χώρας, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν θα ξεπεράσουν το 23% του 2015, δηλαδή τζίρο περίπου 4 δις ευρώ, μια απώλεια 16  δις ευρώ ενώ το με το 2021 υπολογίζεται σε 12 δις ευρώ, απώλεια 8 δις ευρώ σε σχέση με το 2019, συνολική δηλαδή απώλεια διετίας 25 δις ευρώ.

Τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών, δεν θα αποτελούν πλέον την πρώτη επιλογή και θα γίνεται επιλογή προς νέους προορισμούς, αυτούς που θεωρούσαμε λιγότερο επισκέψιμους, αλλά πάντα ικανούς να προσφέρουν τις δυνατές εμπειρίες ταξιδιού  του εσωτερικού και του εισερχόμενου τουρισμού.

Τα δεδομένα  της πανδημική κρίσης, δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ, καθόσον το οικοσύστημα του τουρισμού επιβάλλει δράσεις συνδεδεμένες με τοπικά, περιφερειακά και εθνικά μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης με πράσινη ενέργεια, χάραξη μιας νέας δυναμικής συνέργειας όλων των θεματικών μορφών και  τουρισμού που διαθέτει επαρκέστατα η χώρα μας, επαναπροσδιορίζοντας το τουριστικό μοντέλο στο σύγχρονο περιβάλλον της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας