Γαστρονομικός Τουρισμός

ΕπιχειρείνDealτης Dealnews, Παρασκευή 04 Αυγούστου  2020

Βιώσιμη γαστρονομία σημαίνει ποιότητα στα τρόφιμα , που συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική ευημερία , καθόσο η ποιότητα των τροφίμων συμβάλλει στην υγεία ως  φαγητό που προσφέρεται και στους τουρίστες και θεωρείται τοπικό ,αυθεντικό και παραδοσιακό, με βασικό στόχο την σύγχρονη γαστρονομία που ενσωματώνει τις παραδοσιακές αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης..

Ο τουρισμός γαστρονομίας , ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου , προσφέρει στους επισκέπτες – τουρίστες ταξίδια με γευσηγνωστική εμπειρία από αυθεντική τοπική κουζίνα, μελέτη, εκμάθηση της τοπικής κουζίνας , αγορά αγροτικών προϊόντων απευθείας από τον τόπο παραγωγής και συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ για την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας και την διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων με την ανάπτυξη γευστικών περιηγήσεων (food tour).

Οι παράγοντες της τουριστικής πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν το ρόλο της γαστρονομίας ως μέσου πολιτιστικού τουρισμού και ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τους προορισμούς που δεν διαθέτουν τις κλασικές υποδομές του τουρισμού ενώ έρχεται και ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για την μορφή των σύντομων διακοπών (city break) και των ταξιδίων ποιοτικού φαγητού (gourmet) .

Τα δίκτυα επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών ( clusters ) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητα στοιχεία για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού πλαισίου για την προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία η οποία επιτυγχάνεται όταν οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα δίκτυο φορέων παρά από ατομικές επιχειρήσεις, που αναπτυσοναται σχέσεις αυτές ,μπορούν να αναπτυχθούν οριζόντια οινοποιεία μιας περιοχής ή κάθετα με διακλαδικές  σχέσεις (οινοποιεία, τρόφιμα και υπηρεσίες τουρισμού).

Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και ενισχύουν την ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μπορεί να λαμβάνουν το σήμα της ελληνικής κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού. Η γαστρονομία είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τους αγρότες, τους αμπελουργούς, τους αλιείς και όλες τις κατηγορίες μάγειρων ως δημιουργών φαγητού με την  πολιτιστική διάσταση του έργου των σεφ εκείνων μάλιστα που δημιουργούν την νέα διεθνή κουζίνα.

Η δημιουργία του Δικτύου Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Κληρονομιάς και η ανάδειξη της γαστρονομίας ως πολιτιστική κληρονομιά από την Unesco (2003) όπως και η καθιέρωση της μεσογειακής διατροφής ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά (2010) είναι διεθνείς και εθνικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού καθώς και τα εθνικά γεύματα, οι γαστρονομικοί δρόμοι, το κίνημα slow food (σε αντιπαράθεση με το fast food) βοηθούν την προώθηση της γαστρονομίας διεθνώς .

Η σύγχρονη ελληνική κουζίνα καθιερώθηκε από τα ΜΜΕ, τις εξειδικευμένες εκδόσεις και βραβεύσεις, το ελληνικό πρωινό του Ξ.Ε.Ε. Με τα σύμφωνα με τα τοπικάών προϊόντων και τους γαστρονομικούς προορισμού, το κέρασμα του Ο.Π.Ε., τις κουζίνες του Αιγαίου, Κρήτης, Μεσσηνίας, Σαντορίνης κ.α , τα σχολικά μαγειρέματα, το καλάθι της περιφέρειας,  τα συνέδρια IMIC, τους δρόμους του κρασιού, τον οργανισμό τουριστικής ανάπτυξης προ του Άθω, το δίκτυο συνεργασίας (gastronomy net) καθώς και από την Ελληνική Ακαδημία γεύσης, την λέσχη αρχιμαγείρων και τις ιδιωτικές και δημοσιές σχολές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard η Ακαδημία Συμπληρωματικής Ιατρικής προωθούν την ελληνική διατροφή αντί της μεσογειακής τιαυτής

Τα Προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν: α) χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού με επαναπροσδιορισμό , προώθηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των υπαρχόντων δομών, β) σύνδεση προϊόντων γαστρονομίας με τον πρωτογενή τομέα και σύμφωνο ποιότητας προδιαγραφών των χώρων διαμονής, εστίασης και των προσφερόμενων προϊόντων,  γ) συνολική καταγραφή των γαστρονομικών προορισμών διαδρομών αλλά και γαστρονομικής λαογραφικής παράδοσης και ειδικότερα των προϊόντων για τα οποία η Ελλάδα διαθέτει δυνατό brand name καθώς  και συνεργασία με συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δ) συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με φορείς α’ και β’ βαθμού  της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες)  και σύσταση μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης (παρατηρητήριο) καθώς και αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και ε) εθνικό γαστρονομικό Marketing όπου όλες οι γαστρονομικές προωθητικές δράσεις να έχουν μία ταυτότητα και να εκφράζονται κάτω από μια ομπρέλα καθώς και εμπλοκή – αξιοποίηση του δικτύου γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. με προσέγγιση διεθνών αγορών.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω μεγιστοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα με την  αξιοποίηση του ποιοτικού τουρισμού 4 εποχών, ενώ η στρατηγική σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα (παράγωγη τροφίμων ) του δευτερογενούς ( μεταποίηση ειδών διατροφής) και του τριτογενούς τομέα ( παροχής ετοίμων εδεσμάτων και τουριστικών υπηρεσιών ) είναι κομβικής και καθοριστικής σημασίας και αποτελεί διέξοδο από την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση του κορωνοϊού.