Ιαματική Ιατρική και Ποσιθεραπεία

Ποσιθεραπεία (Τζουβάρα Σοφία, ε. Γενική Ιατρός)