Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ν. Λέσβου

1) Ιαµατική πηγή Θερµών Ηφαίστου, Λήµνου

Τα ιαµατικά νερά βρίσκονται στο βάθος µιας κατάφυτης κοιλάδας σε απόσταση 4 km από τη Μύρινα πρωτεύουσα του νησιού πλησίον του χωριού Κορνός. Διοικητικά υπάγονται στο Δήµο Μύρινας του νοµού Λέσβου και λειτουργούν από το 1548 τουλάχιστον.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Να-Cl-HCO3 χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

2) Ιαµατικός πηλός Πλάκας — Λήµνου

Στην Πλάκα προς την παραλία του Αγίου Χαραλάµπους, γίνεται «πηλοθεραπεία» µε τον αργιλικό πηλό (Ληµνία γη) σε υπαίθριες εγκαταστάσεις που είναι γνωστή για τις θεραπευτικές ιδιότητές της. Η χηµική της σύσταση αποτελείται από πυριτικό άργιλο – αλουµίνιο και οξείδιο του σιδήρου, Στους Ρωµαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους η «Terra Sigillata» χρησιµοποιείτο από τους ηγεµόνες ως αντίδοτο κατά των δηλητηριάσεων.

Θεραπευτικές ενδείξεις. O αργιλικός πηλός ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και σε δερµατοπάθειες.

3) Ιαµατική πηγή Εφταλούς

Η ιαµατική πηγή του Δήµου Μήθυµνας βρίσκεται σε απόσταση 4Km ανατολικά του Μολύβου, στις βόρειες ακτές της Λέσβου. Η ιαµατική πηγή αναβλύζει σε διάφορα σηµεία κοντά στην ακτή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και υποθαλάσσια.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-B-K-Ca-CO2 χλωρονατριούχα και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

4) Ιαµατική πηγή Θερµής

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται κοντά στην παραλία λουτρόπολης Θερµής και σε απόσταση 12 Km από την πόλη της Μυτιλήνης, είναι γνωστή από την αρχαιότητα και γνώρισε την µεγαλύτερή της ακµή κατά την Ρωµαϊκή εποχή.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Κ-Β-Fe-CO2  χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Κόλπου Γέρας

Η ιαµατική πηγή αναβλύζει στον µυχό του Κόλπου της Γέρας, 6 Km βορειοδυτικά της Μυτιλήνης και σε απόσταση µόλις 15 m από τη θάλασσα.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-K-Li-B χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

6) Ιαµατική πηγή Πολυχνίτου

Η ιαµατική πηγή ανήκει διοικητικά στο δήµο Πολυχνίτου του νοµού Λέσβου, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού 45 Km από την πρωτεύουσα του νησιού Μυτιλήνη.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-CO22S χλωρονατριούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

7) Ιαµατική πηγή Λισβορίου – Αγίου Ιωάννου 

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται στο Δήµο Πολυχνίτου στο Λισβόρι µε τα οµώνυµα λουτρά του.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-H2S-CO2 χλωρονατριούχα, µετρίως ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

Ν. Σάµου

1) Ιαµατική πηγή Ασκληπιού (Αγ.Κήρυκου) – Ικαρίας

Η ιαµατική πηγή ονοµαζόµενη παλαιότερα και πηγή του Μουσταφά – Λίτζα αναβλύζει παράκτια και υποθαλάσσια µέσα από µάρµαρα και δολοµίτες και βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού Αγ. Κήρυκο.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-CO2 χλωρονατριούχα και ισχυρώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

2) Ιαµατική πηγή Απόλλωνα – Ικαρίας

Αναβλύζει παράκτια στην επιφάνεια της θάλασσας και υποθαλάσσια µέσα από ηµιµεταµορφωµένους σχιστολίθους.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl χλωρονατριούχα και ισχυρώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

3) Ιαµατική πηγή Κράτσα – Ικαρίας

Στον κεντρικό δρόµο των Θερµών µέσα σε ένα µικρό δροµάκι αναβλύζει η ιδιωτική πηγή Κράτσα.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl χλωρονατριούχα και µετρίως ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

4) Ιαµατική πηγή Σπηλαίου – Ικαρίας

Στο εσωτερικό του Σπηλαίου βρίσκεται η ιαµατική πηγή η οποία αναβλύζει παράκτια και υποθαλάσσια µέσα από ηµιµεταµορφωµένους σχιστολίθους.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl χλωρονατριούχα  και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, δερµατολογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Αγίας Κυριακής – Ικαρίας

Τα ιαµατικά νερά της πηγής αναβλίζουν παράκτια και υποθαλάσσια στην επαφή µαρµάρων και γνευσίων.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl χλωρονατριούχα και µετρίως ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

6) Ιαµατική πηγή Λευκάδας – Ικαρίας

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται 3 Km δυτικά της πόλης του Αγ. Κηρύκου και αναβλύζει σε δύο – τρία κύρια σηµεία παράκτια και υποθαλάσσια.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-CO2 χλωρονατριούχα και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

7) Ιαµατική πηγή Αθάνατο νερό – Ικαρίας

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, αλκαλικά, Na-Cl χλωρονατριούχα και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

Ν. Χίου

1) Ιαµατική πηγή Αγιασµάτων – Κεράµου

Τα Αγιάσµατα βρίσκονται στη βόρεια Χίο στο δήµο Αµανής, απέχουν από την Βολισσό 25 χιλιόµετρα και από την χώρα περίπου 65 χιλιόµετρα, σήµερα δε είναι γνωστά για τα ιαµατικά λουτρά τους που τροφοδοτούνται από θερµή πηγή που αναβλύζει στην ΒΔ άκρη της παραλίας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-Mg-K-HCO3-SO4-H2S χλωρονατριούχα και ισχυρώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις, και δερµατοπάθειες.

2) Ιαµατική πηγή Αγίας Μαρκέλλας

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-Mg-SO4 χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος, γυναικολογικές παθήσεις, και δερµατοπάθειες.