Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1) Ιαµατική πηγή Αγίου Βάρβαρου Τρύφου

Η ιαµατική πηγή Αγίου Βάρβαρου – Τρύφου βρίσκεται στα Β-ΒΔ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας κοντά στον Αµβρακικό κόλπο απέχουσα µερικά χιλιόµετρα από την κύρια οδό που συνδέει την Αµφιλοχία µε την Βόνιτσα.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-K-Sr-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, δερµατοπάθειες και γυναικολογικές παθήσεις.

2) Ιαµατική πηγή Κρεµαστών – Αλευράδας Βάλτου

Η ιαµατική πηγή Κρεµαστών, γνωστή και ως «Μπαλκιώνα», κοντά στην τεχνική λίµνη Κρεµαστών στην κοίτη του Αχελώου ποταµού, απέχει 65 km από το Αγρίνιο και ισχύει η ανάβλυση της πηγής βρισκόταν στη σηµερινή θέση του φράγµατος Κρεµαστών, µετά την κατασκευή του όµως αναβλύζει στο σηµερινό σηµείο που βρίσκεται σήµερα, µέσα από γεωτεχνική στοά.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

3) Ιαµατική πηγή Μουρστιάνου – Σώκου

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται σε απόσταση 15 km περίπου από το Αγρίνιο, όπου δίπλα στη λίµνη Λυσιµαχεία. Τα λουτρά ανήκουν στην οικογένεια Σώκου.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-HCO3-H2S ισχυρώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατικές παθήσεις και δερµατικές παθήσεις.

4) Ιαµατική πηγή Χέλοβας – Ζωγόπουλου

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται σε απόσταση 15 km περίπου από το Αγρίνιο, όπου δίπλα στη λίµνη Λυσιµαχεία. Τα λουτρά Χέλοβας (πήραν το όνοµα τους από τα εξαίρετα χέλια) και εκµεταλλεύονται από την οικογένεια Ζωγόπουλου.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-HCO3-SO4-H2S ισχυρώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Μυρτιάς – κόκκινο Στεφάνι

Η ιαµατική πηγή Μυρτιάς βρίσκεται στη βορειοανατολική παραλία της λίµνης Τριχωνίδας και είναι γνωστή µε το όνοµα «Κόκκινο Στεφάνι». Ο βράχος που δεσπόζει στο παραλίµνιο τοπίο και βρίσκεται δίπλα στην πηγή έδωσε το όνοµά του, «Κόκκινο Στεφάνι» από το χρώµα του, επειδή κάθε ηλιοβασίλεµα γίνεται κόκκινος στεφανόνοντας τα λουτρά. Τα λουτρά απέχουν 20 km από την πόλη του Αγρινίου.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-Ca-B-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και σε δερµατικές και γυναικολογικές παθήσεις.

6) Ιαµατική πηγή Στάχτης Πόριαρη

Η ιαµατική πηγή Στάχτης βρίσκεται στην ορεινή Ναυπακτία στο Δήµο Παλλήνης και οφείλει το όνοµά της αφ΄ενός στην υφή του χώµατος που φαίνεται σαν στάχτη και αφετέρου στο χωριό Πόρος και το οµώνυµο ρέµα Πόριαρη, παλαιότερα δε ονοµάζονταν και ιαµατική πηγή Καλλιρόης από το όνοµα της οµώνυµης βασίλισσας. Τα λουτρά απέχουν 37 km από τη Ναύπακτο.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Ca-HCO3.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος,  δερµατολογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

7) Ιαµατική πηγή Χαλκιόπουλου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Ca-HCO3.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατολογικές παθήσεις.

8) Ιαµατική πηγή Αγραπιδόκαµπου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Ca-HCO3.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατολογικές παθήσεις.

9) Ιαµατικός πηλός Μεσολογγίου (Αλυκές)

Ο πηλός του Μεσολογγίου µε pH7,6 και ηλεκτρική αγωγιµότητα 47 µS/cm περιέχει στοιχεία ανθρακικών αλάτων, χαλαζία, καολίνη και µοντµοριλλονίτη και χαρακτηρίζεται θεραπευτικός πηλός.

N. Ηλείας

1) Ιαµατική πηγή και ιαµατικός πηλός Κυλλήνης

Η ιαµατική πηγή των Λουτρών Κυλλήνης, βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού καθώς και του φρουρίου Χλεµούτσι και απέχει 6 χιλιόµετρα από την Κυλλήνη και 85 χιλιόµετρα από την Πάτρα.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, έντονα αλκαλικά, χλωρονατριούχα, οξυανθερακικά, ισχυρώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού συστήµατος, καρδιαγγειακού και περιφερειακού αγγειακού συστήµατος δερµατικές και γυναικολογικές παθήσεις, ενώ η πηλοθεραπεία ενδείκνυνται στις ίδιες παθήσεις εκτός του αναπνευστικού συστήµατος.

2) Ιαµατικές πηγές Καϊάφα (Ανιγρίδων Νυµφών και Γερανείου) 

Η ιαµατική πηγή Ανιγρίδων Νυµφών βρίσκεται στην επαρχία Ολυµπίας του Ν. Ηλείας, απέχει 26 km από τον Πύργο και εµφανίζεται µέσα από καρστικά σπήλαια, τα οποία βυθίζονται στην λιµνοθάλασσα του Καϊάφα, ενώ η ιαµατική πηγή του Γερανείου βρίσκεται σε απόσταση 500m.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής Ανιγρίδων – Νυµφών χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, ελαφρώς αλκαλικά, Na-Cl-K-H2S-CO2  ισχυρώς υδροθειούχα. Τα ιαµατικά νερά του Γερανείου χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, ελαφρώς αλκαλικά, µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά Ανιγρίδων – Νυµφών ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, δερµατολογικές και γυναικολογικές παθήσεις ενώ τα νερά του Γερανείου είναι κατάλληλα για ποσιθεραπεία σε νοσήµατα του γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήµατος και σε παθήσεις ήπατος και χοληφόρων.

3) Ιαµατική πηγή Κουνουπελίου – Υρµίνης

Η ιαµατική πηγή Κουνουπελίου (Λουτρά Υρµίνης) απέχει από τη Μανωλάδα 6 km και αναβλύζει µέσα σε µια σπηλιά, σε απόσταση λίγων µέτρων από την ακτή.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, ουδέτερα µε βάση το pH Na-Cl-HCO3-H2S χλωρονατριούχα, ισχυρώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

4) Ιαµατική πηγή Ξυλοκέρας

Η ιαµατική πηγή Ξυλοκέρας βρίσκεται στο Δήµο Βούναργου του Ν. Ηλείας ΒΔ του Πύργου και συγκεκριµένα κοντά στο οµώνυµο χωριό η περιοχή, δε που µετονοµάστηκε σε Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, παλιότερα λεγόταν Χρυσοπηγή.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Ca-HCO3-SO4 µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

5) Ιαµατική πηγή, Βρωµονερίου – Λεχαινών 

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Ca-HCO3-SO4-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

Ν. Αχαϊας

1) Ιαµατική πηγή Σελιανίτικα – Κυριακόπουλου

Η ιαµατική πηγή Σελιανίτικων βρίσκεται στην οµόνυµη παραλία 10 Km µετά το Αίγιο πηγαίνοντας προς την Πάτρα στον Ν. Αχαΐας. Από το 1916 µέχρι σήµερα τα λουτρά είναι ιδιοκτησίας Κυριακόπουλου.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Νa-Cl-Ca-Mg-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και σε δερµατολογικές παθήσεις.

2) Ιαµατική πηγή Αραχωβίτικα

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-Ca-Mg-Na-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και σε δερµατολογικές παθήσεις.