Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ν. Καρδίτσας

1) Ιαµατική πηγή Σµοκόβου

Η ιαµατική πηγή Σµοκόβου βρίσκεται στο 35 km του οδικού άξονα Καρδίτσας – Ρεντίνας σε υψόµετρο 450 m. Ανήκει  στο Δηµοτικό διαµέρισµα Λουτροπηγής του Δήµου Μενελαΐδας του Ν. Καρδίτσας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα αναπνευστικού, µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος σε δερµατοπάθειες και γυναικολογικές παθήσεις.

2) Ιαµατική πηγή Σουλαντά

Η ιαµατική πηγή Σουλαντά σε υψόµετρο 480 m περίπου και βρίσκεται σε απόσταση 39 km από την Καρδίτσα στα όρια των κοινοτήτων Βαθύλακκου και Αηδονοχωρίου.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, έντονα αλκαλικά, Na-Cl-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

3) Ιαµατική πηγή Δρανίτσας – Καΐτσας

Η ιαµατική πηγή Δρανίτσας – Καΐτσας σε απόσταση 44 km από την Καρδίτσα και σε υψόµετρο 440 m. ανήκει στη διαδηµοτική επιχείρηση των Δήµων Ξυνιάδας του Ν. Φθιώτιδας και του Δήµου Ταµασίου του Ν. Καρδίτσας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-HCO3-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, δερµατολογικές και γυναικολογικές παθήσεις.

Ν. Λάρισης

Ιαµατική πηγή Κόκκινο Νερό – Καρίτσας

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται, ψυχρά, µεταλλικό, όξινα, Na-Cl-B-Fe-CO2-H2S ισχυρώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται για ποσιθεραπεία σε νοσήµατα γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήµατος, σε παθήσεις ήπατος και χοληφόρων και σε αναιµίες.