Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ν. Δωδεκανήσου

1) Ιαµατική πηγή Αγίου Φωκά – Κω

Η ιαµατική πηγή ανοίκει διοικητικά στο νοµό Δωδεκανήσου και βρίσκεται στο ΝΑ σηµείο του νησιού και απέχουν από την πόλη της Κώ 12 χιλιόµετρα.

Η Κως είναι γνωστή σαν η πατρίδα του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής επιστήµης, ο οποίος έζησε κατά τον 4ον πΧ αιώνα και είναι ο πρώτος που µίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες της υδροθεραπείας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Μg, χλωρονατριούχα, έντονα ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς και σε δερµατολογικές παθήσεις.

2) Ιαµατική πηγή Αγίας Ειρήνης – Κω 

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά,όξινα, Na-Cl-Mg-Ca χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

3) Ιαµατική πηγή Μανδρακίου – Νισύρου

Η ιαµατική πηγή βρίσκεται στο βόρειο µέρος του νησιού και σε απόσταση 1,5 km από το Μανδράκι πρωτεύουσα του νησιού και διοικητικά ανοίκει στο νοµό Δωδεκανήσων.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, όξινα, Na-Cl χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς σε γυναικολογικές και σε δερµατολογικές παθήσεις.

4) Ιαµατική πηγή Αυλακίου – Νισύρου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, όξινα, Na-Cl-Κ-Β χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς σε γυναικολογικές και σε δερµατολογικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Πάλων – Νισύρου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, αλκαλικά, Na-Cl-Κ-Β χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς σε γυναικολογικές και σε δερµατολογικές παθήσεις.

6) Ιαµατική πηγή Θέρµων – Καλύµνου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού και δερµατοπάθειες.

7) Ιαµατική πηγή Καλλιθέας – Ρόδου

Η ιαµατική πηγή της Καλλιθέας µε θερµοκρασία 19°C, ηλεκτρική αγωγιµότητα 5840µS/cm και pH7,7 ταυτοποιείται ως ψυχρή, χλωριονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

Ν. Κυκλάδων

1) Ιαµατική πηγή Αδάµαντα (Λουτρά Λάκκου) – Μήλου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-K-B-Mg-CO2-H2S χλωρονατριούχα, µετρίως ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

2) Ιαµατική πηγή Χάρου (Θειάφες) – Μήλου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, αλκαλικά, Na-Cl-Ca-K-B-Mg-CO2-H2S χλωρονατριούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

3) Ιαµατική πηγή Κάναβα – Μήλου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, όξινα, Na-Cl-Ca-K-B-Mg-CO2-H2S.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

4) Ιαµατική πηγή Αγίων Αναργύρων – Κύθνου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, όξινα, Na-Cl-Mn-B-Fe-CO2 χλωρονατριούχα και µετρίως ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Κάκαβου – Κύθνου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, όξινα, Na-Cl-Mn-B-Fe-CO2 χλωρονατριούχα και ασθενώς ανθρακούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

6) Ιαµατική πηγή Κολώνας – Κύθνου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, όξινα, Na-Cl-Mn-B-Fe-CO2 και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

7) Ιαµατική πηγή Βλυχάδας – Σαντορίνης

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-Mg-HCO3 και ασθενώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος.

8) Ιαµατική πηγή Θερµίων – Σαντορίνης

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-K-B-HCO3-SO4 χλωρονατριούχα και ισχυρώς ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος.

9) Ιαµατική πηγή Πράσσων – Κιµώλου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπέρθερµα, ολιγοµεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-CO2 χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς και σε γυναικολογικές και δερµατολογικές παθήσεις.

10) Ιαµατική πηγή Αγίων Αναργύρων – Πάρου

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-K-B-SO4 χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.