Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ν. Φθιώτιδος

1) Ιαµατικές πηγές Πλατύστοµου

Tα ιαµατικά λουτρά βρίσκονται σε απόσταση 35 km από τη Λαµία στον εθνικό δρόµο προς Καρπενήσι σε υψόµετρο 420 m. Στο Πλατύστοµο υπάρχουν δύο θερµοµεταλλικές πηγές τις οποίες χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Ρωµαίοι καθότι βρέθηκαν ερείπια αρχαίων λουτρικών εγκαταστάσεων, λουτρικά αγγεία καιονοµίσµατα. Διοικητικά υπάγονται στο Δήµο Μακρακώµης του νοµού Φθιώτιδος.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής θέρµης χαρακτηρίζονται υπόθερµα, έντονα αλκαλικά,  Na-Cl-HCO3-B-H2S, µετρίως θειούχα για λουτροθεραπεία και ως υπόθερµα, έντονα αλκααλικά Ca-Na-Mg-HCO3, µετρίως θειούχα για ποσιθεραπεία.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά της πηγής θερµής ενδείκνυνται για λουτροθεραπεία σε νοσήµατα µυοσκελετικού, αναπνευστιικού και νευρικού συστήµατος, σε γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες. Τα ιαµατικά νερά της πηγής Κλούβιου συνιστώνται σε παθήσεις του γαστρεντερικού και του ουροποιητικού συστήµατος µε την ποσιθεραπεία.

2) Ιαµατική πηγή Καµένων Βούρλων

Η ιαµατική πηγή των Καµένων Βούρλων (πηγή δεξαµενής Γεωργαλά) βρίσκεται στο 165 χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, στον οµώνυµο οικισµό και τροφοδοτεί τα υδροθεραπευτήρια και spa του ξενοδοχείου «Γαλήνη».

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-K-B-CO2-H2S χλωριονατριούχα, µετρίως ανθρακούχα, µετρίως υδροθειούχα και µετρίως ραδονούχα µε βάση το ραδόνιο.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά των Καµένων Βούρλων, ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος όπως και σε γυναικολογικές και δερµατικές παθήσεις.

3) Ιαµατική πηγή Αγίου Κωνσταντίνου Καµένων Βούρλων Μώλου

Η ιαµατική πηγή µε θερµοκρασία 42°C, ηλεκτρική αγωγιµότητα 27.700µS/cm και pH6,5 είναι µία µεσόθερµη πηγή χλωριονατριούχα µε B και CO που ενδείκνυται για λουτροθεραπεία σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος καθώς και σε δερµατοπάθειες.

4) Ιαµατική πηγή Θερµοπυλών

Η ιαµατική πηγή Θερµοπυλών βρίσκεται στο 200 km της εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας και υπάγεται στον Δήµο Λαµιέων του Ν. Φθιώτιδος. Η περιοχή είναι γνωστή από την µάχη των Θερµοπυλών µεταξύ Ελλήνων και Περσών κατά την αρχαιότητα το 480 π.Χ. Κατά τη µυθολογία ο Ήφαιστος µε παράκληση της θεάς Αθηνάς δηµιούργησε την πηγή για να πλένεται ο Ηρακλής και να ανανεώνει τις δυνάµεις του µετά τους άθλους του.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-K-B-H2S χλωριονατριούχα, µετρίως ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού, νευρικού και αναπνευστικού συστήµατος, σε δερµατικές και σε γυναικολογικές παθήσεις.

5) Ιαµατική πηγή Υπάτης

Τα λουτρά Υπάτης ανήκουν διοικητικά στο δήµο Υπάτης του νοµού Φθιώτιδας. Βρίσκονται σε υψόµετρο 400 µέτρων και σε απόσταση 19 km από τη Λαµία. Η πηγή αναβλύζει µέσα στο πάρκο παρουσιάζοντας όψη κρατήρα ηφαιστείου περιµέτρου 30 µέτρων και βάθους 16 µέτρων. Επί Τουρκοκρατίας τα λουτρά της Υπάτης ήταν γνωστά σαν λουτρά του Πατρατζίκ.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως υπόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Ca-K-B-HCO3-CO2-H2S χλωριονατριούχα, ισχυρώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος και σε δερµατοπάθειες και σε γυναικολογικές παθήσεις.

6) Ιαµατική πηγή Καλλιδρόµου (Ψωρονέρια)

Στο Δ.Δ. Δαµάστας του Ν. Φθιώτιδας κοντά στην εθνική οδό Αθηνών – Λαµίας στη θέση Κουτσέκι βρίσκονται οι ιαµατικές πηγές του Καλλιδρόµου – Ψαρονέρια διαµορφωµένες σε µια υπάιθρια πισίνα διαστάσεων 15×60 m και µια µικρότερη.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Β-CO2-H2S χλωριονατριούχα, ασθενώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, γυναικολογικές και δερµατικές παθήσεις.

7) Ιαµατική πηγή Καλλυντικών (Αφροδίτης)

Η ιαµατική πηγή των Καλλυντικών (Αφροδίτης) βρίσκεται δυτικά από τις πηγές των Καµένων Βούρλων και σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου και θεωρείται καλλυντική επειδή περιέχει κολλοειδές θείο. Σε πρόχειρες δεξαµενές οι λουόµενοι απολαµβάνουν την ιαµατική ιδιότητα των νερών ελεύθερα και µε ατοµική τους ευθύνη καθόσον δεν υπάρχει οργανωµένη υποδοµή.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Β-CΟ2-H2S χλωριονατριούχα, ασθενώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά των Καλλυντικών, ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος όπως και σε γυναικολογικές και δερµατικές παθήσεις.

8) Ιαµατική πηγή Κονιαβίτη

Η ιαµατική πηγή Κονιαβίτη βρίσκεται δίπλα στην περιοχή των Καλλυντικών σε πρόχειρες δεξαµενές όπου οι λουόµενοι απολαµβάνουν την ιαµατική ιδιότητα των νερών ελεύθερα και µε ατοµική τους ευθύνη καθόσον δεν υπάρχει οργανωµένη υποδοµή.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Β-CO2-H2S χλωριονατριούχα, ασθενώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά της πηγής Κονιαβίτη, ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος όπως και σε γυναικολογικές και δερµατικές παθήσεις.

9) Ιαµατική πηγή Παλαιοβράχας

Στο δυτικό τµήµα της λεκάνης Σπερχειού βρίσκεται η περιοχή της Παλαιοβράχας µε τα ιαµατικά νερά που απέχουν από την Λαµία περίπου 35 km και ανήκουν διοικητικά στο δήµο Σπερχειάδας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, έντονα αλκαλικά, Na-Cl-Β-HCO3-H2S Na-Cl-Β-CΟ2-H2S µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

10) Ιαµατική πηγή Αρχάνι

Η ιαµατική πηγή Αρχανίου βρίσκεται στο δήµο Σπερχιάδας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, έντονα αλκαλικά, Na-Cl-HCO3.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος και δερµατοπάθειες.

11) Ιαµατική πηγή Εκκάρας

Η ιαµατική πηγή Εκκάρας βρίσκεται στο δήµο Δοµοκού.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται υπόθερµα, µεταλλικά, έντονα αλκαλικά,  Na-Cl-HCO3-H2S, για λουτροθεραπεία και ως Ca-Na-Mg-HCO3, ασθενώς υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά του της θερµής πηγής ενδείκνυνται για λουτροθεραπεία σε νοσήµατα µυοσκελετικού συστήµατος και νευρικού συστήµατος, σε γυναικολογικές παθήσεις και δερµατοπάθειες.

Ν. Φωκίδος

Ιαµατικές πηγές Κίρας – Κύρρων

Η δηµόσια ιαµατική πηγή Κύρρας βρίσκεται στη χερσόνησο Αντικύρρας (Παρνασσίδος) στη θέση Βάλτος από όπου αναβλύζουν υφάλµυρα καθαρτικά νερά.

Η ιαµατική πηγή Κύρρων αναβλύζει ιαµατικά, σιδηρούχα, υφάλµυρα, καθαρτικά νερά από τέσσερεις ιαµατικές πηγές που σχηµατίζουν ποταµό, ο οποίος χύνεται στη θάλασσα.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως ψυχρά, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-Mg-SO4 χλωριονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού συστήµατος και κυκλοφορικού συστήµατος.

Ν. Ευβοίας

1) Ιαµατική πηγή και ιαµατικός πηλός Θέρµαι Σύλλα Αιδηψού

Βρίσκεται στη βόρεια Εύβοια και διοικητικά υπάγεται στον οµώνυµο νοµό. Απέχει από την Αθήνα 150 χιλιόµετρα (µέσω Αρκίτσας) ή µέσω Χαλκίδας 190 χιλιόµετρα. Πολυτελής επιλογή είναι το αναπαλαιωµένο – ανακαινισµένο ξενοδοχείο «Θέρµες Σύλλα» που διαθέτει SPA, εγκαταστάσεις ιαµατικής θεραπείας, θαλασσοθεραπείας και πηλοθεραπείας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής και ο ιαµατικός πηλός χαρακτηρίζονται µεσόθερµα, µεταλλικά, αλκαλικά, Na-Cl-Β-Κ χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, σε γυναικολογικές παθήσεις, σε δερµατοπάθειες και ως καλλυντικά.

2) Ιαµατικές πηγές Αιδηψού-ΕΟΤ

Πολυάριθµες ιαµατικές αναβλύσεις βρίσκονται στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου του ΕΟΤ, όπως η ιαµατική πηγή Νταµάρια και η ιαµατική πηγή Αρτεµιδας, ενώ ανάλογες θερµές αναβλύσεις είναι η πηγή Κοµπόγιαννη, η πηγή Λέττα Βασιλάκου και ο Θερµοπόταµος.

Τα ιαµατικά νερά των πηγών χαρακτηρίζονται υπέρθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Β-Κ-CO2-H2S χλωρονατριούχα, ισχυρώς ανθρακούχα και µετρίως υδροθειούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού, νευρικού και  αναπνευστικού συστήµατος σε δερµατοπάθειες και σε γυναικολογικές παθήσεις.

3) Ιαµατική πηγή Σκουρτανιώτη – Αιδηψός

Η ιαµατική πηγή Σκουρτανιώτη µε θερµοκρασία 63°C, αγωγιµότητα 42.500 µS/cm και pH7,5 είναι υπέρθερµη, µεταλλική, αλκαλική Na-Cl-Β-Κ-Ca-F-Sr-CO2, χλωριονατριούχα, ανθρακούχα Αλιπηγή.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά της πηγής Σκουρτανιώτη ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, περοφερειακές αγγειακές παθήσεις και δερµατικά νοσήµατα.

4) Ιαµατική πηγή Παπαϊωάννου – Αιδηψός

Η ιαµατική πηγή Παπαϊωάννου µε θερµοκρασία 51°C, αγωγιµότητα 28.600 µS/cm και pH7,6 είναι υπέρθερµη, µεταλλική, αλκαλική Na-Cl-Β-Κ-Ca-F-Sr-CO2, χλωριονατριούχα, ανθρακούχα Αλιπηγή.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά της πηγής Παπαϊωάννου ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, περοφερειακές αγγειακές παθήσεις και δερµατικά νοσήµατα.

5) Ιαµατική πηγή Πεπόνα – Διαµαντή

Η ιαµατική πηγή µε θερµοκρασία 45°C, αγωγιµότητα 41.300 µS/cm και pH7,6 είναι µεσόθερµη, µεταλλική, αλκαλική Na-Cl-Β-Κ-Ca-F-Sr, χλωριονατριούχα Αλιπηγή.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά της πηγής ενδείκνυνται σε παθήσεις µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος, περοφερειακές αγγειακές παθήσεις και δερµατικά νοσήµατα.

6) Ιαµατική πηγή Γιάλτρων

Η ιαµατική πηγή Γιάλτρων βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της χερσονήσου των Λιχάδων στην Β. Ευβοία. Διοικητικά η περιοχή υπάγεται στο δήµο Αιδηψού και η απόστασή τους από την Αθήνα είναι περίπου 170 Km µέσω του πορθµείου Αρκίτσας.

Τα ιαµατικά νερά της πηγής χαρακτηρίζονται ως µεσόθερµα, µεταλλικά, όξινα, Na-Cl-Κ-Β-Ca χλωρονατριούχα.

Θεραπευτικές ενδείξεις. Τα ιαµατικά νερά ενδείκνυνται σε νοσήµατα µυοσκελετικού και νευρικού συστήµατος σε δερµατολογικές παθήσεις και περιφερειακές αγγειοπάθειες.