Πολιτιστικός – Πολιτισμικός Τουρισμός: Μια πρόκληση για την Ελλάδα

ΕπιχειρείνDealτης Realnews, Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Είναι ειδική μορφή τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες τουρίστες ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και βιώνουν την ιστορία, την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, τον σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και την κουλτούρα και την ταυτότητα της χώρας και του λαού της, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες αναψυχής.

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν: α) πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις για την γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά υλική και άυλη, σε αξιοθέατα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά μνημεία, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακούς οικισμούς, βιβλιοθήκες, επίσης  δράσεις που συνδέονται με την μυθολογία, την φιλοσοφία, την λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και κάθε τέχνη, καθώς και αναβίωση και ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών, μυθολογικών κι άλλων πολιτιστικών σεναρίων β) θεματικές διαδρομές που είναι το σύνολο των φυσικών αξιοθέατων,  με βάση ένα συγκεκριμένο θεματικό,  ιστορικό, πολιτιστικό και βιωματικό πλαίσιο, παρέχοντας εκπαίδευση και αναψυχή και  γ) πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είναι οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα αναψυχής των επισκεπτών-τουριστών για την απόκτηση εξατομικευμένης και αυθεντικής εμπειρίας, με κάθε είδους ενεργή συμμετοχή η ενασχόληση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου.

Αρχιτεκτονικος τουρισμός είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,  αποτελεί δε συστατικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα. Πολλά κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν σήμερα αποκτήσει νέες χρήσεις και στεγάζουν διάφορες λειτουργίες, όπως τουριστικά καταλύματα, μουσεία, εκθέσεις, εστιατόρια, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες κ.α.

Τα ιστορικά κέντρα των ελληνικών πόλεων αναζωογονούνται με ανακαινίσεις κτιρίων, πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις χωρών αποτελώντας ελκυστικούς τρόπους επίσκεψης τους. Επιπλέον σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο είναι διάσπαρτες οι οχυρώσεις θέσεων και οικισμών με φυλάκια, πύργους και τείχη με επάλξεις. Τα κάστρα του ελληνικού χώρου σηματοδοτούν την ιστορική διαμόρφωση του τόπου μας και αποτυπώνουν την διαδοχή ιστορικών εποχών, οικοδομικών τεχνικών και πολιτιστικών προτύπων.

Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, που αν την εκμεταλλευτεί κατάλληλα θα προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης. Ο πολιτισμός ως τουριστικό προϊόν περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, τις τέχνες, τα στοιχεία lifestyle και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Η αγορά του πολιτιστικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ούσα η δεύτερη μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ελληνικός πολιτισμός όμως έχει μικρό μερίδιο αγοράς, γι’ αυτό η πρόκληση-πρόταση είναι η μεγιστοποίηση της προβολής  της πολιτιστικής εμπειρίας των επισκεπτών για να εμπλουτιστεί και να διαφοροποιηθεί σημαντικά η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας .

Δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, η αναδιοργάνωση και ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, και η επιμήκυνση του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν  πληροφοριακό υλικό και διαδικτυακή παρουσία ποιότητας αντίστοιχης με την σημασία των μνημείων, παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων με  ξεναγήσεις σε όλες τις βασικές αγορές καθώς και σχεδιασμός ειδικής τιμολογιακής πολιτικής  για συνεδριακές εκδηλώσεις.

Η  προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού πολιτισμού, συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου, καθώς έχει μορφωτικό χαρακτήρα, επειδή ο τουρίστας έρχεται σε επαφή και γνωρίζει την ιστορία, την αρχαιολογία, τις τέχνες, τον λαό, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής του, επισκεπτόμενος αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ.

Η χωρική διάσταση αφορά την ζήτηση για πολιτισμικό –  πολιτιστικό  τουρισμό και αυξάνεται όπου υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι, συνήθως σε πόλεις ή σε περιοχές με σημαντικά αξιοθέατα, ενώ η χρονική διάσταση έχει σχέση με την ζήτηση που εκδηλώνεται σε όλες τις εποχές του έτους με εξαίρεση την εποχική ζήτηση  όταν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα άλλων θεματικών μορφών τουρισμού.

Τέλος, σχετικά με τις  ταξιδιωτικές  δαπάνες, αυτοί  οι τουρίστες  προέρχονται συνήθως από αναπτυγμένες χώρες, με εκπαιδευτικό και  κοινωνικοικονομικό επίπεδο, και  είναι  άτομα από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα που διαθέτουν τις αντίστοιχες πολιτιστικές ευαισθησίες, ενώ , συμμετέχουν και σε πολιτιστικές – πολιτισμικές  δραστηριότητες,επαγγελματικά συνδεόμενες.