ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της λουτροθεραπείας στο αίσθημα ευεξίας των λουομένων. Υδροθεραπεία είναι η χρήση του νερού για θεραπευτικούς σκοπούς. Το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό σε όλες του τις μορφές, ανάλογα δε με τον τρόπο αλλά και τη μορφή που χρησιμοποιείται το ιαματικό νερό, χαρακτηρίζεται και η αντίστοιχη θεραπευτική μέθοδος χρήσης του ως λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και εισπνοθεραπεία. Λουτροθεραπεία είναι η εμβύθιση ολόκληρου του σώματος ή μέρους του σώματος σε κάποιο υλικό (νερό, λάσπη) για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο τρόπος εφαρμογής της γίνεται με λούσεις, καταιονήσεις, περιτυλίξεις, επιθέματα, λασπόλουτρα, υδρομάλαξη-δινόλουτρα. Ποσιθεραπεία είναι η εισαγωγή υγρών στο πεπτικό σύστημα με πόση, για θεραπευτικούς σκοπούς. Εισπνοθεραπεία είναι η εισαγωγή αερίων και ουσιών στο αναπνευστικό σύστημα με εισπνοή.


Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Τα ιαματικά λουτρά, η θαλασσοθεραπεία και τα πηλόλουτρα είναι μια συμπληρωματική θεραπεία για πολλές παθήσεις. Δεν αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά τη συμπληρώνουν, με σκοπό τη βελτίωση ης υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Εκμεταλλεύεται τα ευεργετικά αποτελέσματα του θαλάσσιου ύδατος σε συνδυασμό με τις καλές κλιματολογικές συνθήκες, την ευεργετική δράση του πηλού, αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του καθώς και τη δράση των ιχνοστοιχείων των ιαματικών λουτρών. Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν υπάρχει ένα στοιχείο σε κάποιο μεταλλικό νερό που να το κάνει πιο σημαντικό από άλλα, ούτε είναι γνωστή κάποια ιδεώδης σύνθεση. Πιθανόν ο συνδυασμός των στοιχείων, να συνιστά την ιδιαιτερότητα του ιαματικού νερού που βοηθά σε συγκεκριμένες παθήσεις. Όπως αναφέραμε τα αποτελέσματα της λουτροθεραπείας είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Δίκαια τα ιαματικά λουτρά είναι ταυτισμένα με τις έννοιες της καθαριότητας , της χαλάρωσης, της αποτοξίνωσης και της πρόληψης για καλή υγεία.


ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η υγιεινή της εργασίας συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετές δράσεις έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις παραμέτρους υγιεινής της υδροθεραπείας για τους λουόμενους και εργαζόμενους στις λουτρικές εγκαταστάσεις, την ύπαρξη και εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής για την υγιεινή της εργασίας στα ελληνικά υδροθεραπευτήρια και τους χώρους εργασίας γενικότερα, να διερευνήσει εάν εφαρμόζονται όσα απαιτούνται και όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υγιεινή των εργαζομένων στο χώρο των ελληνικών υδροθεραπευτηρίων, τη στάση και τις ανησυχίες των επαγγελματιών υγείας στα ανάλογα θέματα και την παρούσα κατάσταση των υδροθεραπευτηρίων της χώρας μας.